Grelec za vosek (za 400-ml pločevinko)

Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo!

⚠️ OPOZORILO

Naprava je primerna le za uporabo v notranjih prostorih.
Naprave ne uporabljajte za druge namene kot tiste, za katere je bila zasnovana.
Pred uporabo preverite, da električno omrežje ustreza podatkom, označenim na napravi.
Naprave v nobenem primeru ne uporabljajte, v kolikor je naprava, vtič ali kabel poškodovan.
Vklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.
Kadar naprave ne uporabljate ali ste dlje časa odsotni, napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
Pred čiščenjem napravo izklopite iz električnega omrežja.
Naprave ne potapljajte v vodo ali kakšno drugo tekočino.
Hranite izven dosega otrok.

⚠️ POZOR

Naprave ne odpirajte in popravljajte sami.
Pred uporabo preverite, da naprava, napajalni kabel in vtič niso poškodovani.
Naprave ne porabljajte, če je električni kabel poškodovan ali če se je naprava pokvarila, je padla ali se na kakršenkoli drugi način poškodovala.
Da se izognete vsem morebitnim tveganjem, mora vsakršno popravilo ali spremembo izvesti proizvajalec ali pooblaščena oseba.
V primeru poškodbe se obrnite na prodajalca naprave.

NAVODILA ZA UPORABO:

  • Grelec postavite na varno, ravno in stabilno mesto.
  • Vtič napajalnega kabla [10] vklopite v vtičnico na zadnji strani aparata [11] in kabel [1] vključite v omrežno vtičnico.
  • Odstranite prozorni pokrov grelca [2], odstranite plastični pokrovček [3] in aluminijast pokrov [4] s pločevinke voska [5].
  • Postavite pločevinko voska v grelec [6] in na grelec ponovno namestite prozorni pokrov.
  • Vklopite stikalo [8] v položaj (I).
  • Zavrtite termostatni gumb [9] v smeri urinega kazalca, da zvišate/nastavite temperaturo grelca.
  • Ko grelec doseže nastavljeno temperaturo, se rdeča lučka ugasne [7].
  • Vosek se popolnoma stopi v 25-35 minutah. Predlagamo, da temperaturo in teksturo voska preverjate sproti in po potrebi prilagodite temperaturo s termostatnim gumbom. Termostatni gumb zavrtite v smeri urinega kazalca, če želite zvišati temperaturo grelca, ali v nasprotni smeri urinega kazalca, če želite temperaturo znižati.
  • Ko zaključite z voskanjem, zavrtite termostatni gumb v nasprotni smeri urinega kazalca, do položaja za najnižjo temperaturo, in preklopite stikalo [8] v položaj (0). Nato grelec izključite iz vtičnice.

⚠️ PREVIDNO!

Če je vosek predolgo v napravi na najvišji temperaturi, lahko pride do resnih poškodb na koži! Predlagamo, da pred nanosom voska na kožo, preverite temperaturo voska na majhnem predelu kože.

GARANCIJA

Garancijsko obdobje za napravo traja 24 mesecev od datuma nakupa. Kot datum nakupa in začetek garancijske dobe velja datum na računu.

Proizvajalec jamči brezhibno delovanje izdelka in se zavezuje, da bo tekom trajanja garancijskega obdobja brezplačno popravil napravo ali njene sestavne dele ali jo zamenjal za novo napravo, v kolikor gre za stvarno napako naprave.

Garancija ni veljavna, če je naprava fizično poškodovana zaradi malomarnosti ali zlorabe naprave.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za fizično poškodbo naprave, povzročeno s strani osebe, živali ali predmeta. Prav tako garancija ne velja za poškodbe in napake, ki so posledica neupoštevanja opozoril in navodil proizvajalca.

V primeru uveljavljanja garancije, mora biti priložena kopija računa ali račun, ki dokazuje datum nakupa naprave.

Vsebina paketa:

• grelec za gretje voska (za 400-ml pločevinke)
• varnostni prozorni pokrov
• električni kabel
• varnostni certifikat

Izdelano v Turčiji.
Distributer:
Vivovita d.o.o., Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje, SI, [email protected], 01 366 60 66